تبلیغات
جهان یکه نگار - روز تشکیل جهاد دانشگاهی

جهان یکه نگار
 

bahar22

كد پرواز پرندگان

سال روز تأسیس جهاد دانشگاهی

پدید آورنده : محمود سوری ،

انقلاب فرهنگی

در فاصله سال های 1357 تا 1359، یعنی پس از پیروزی انقلاب تا وقوع انقلاب فرهنگی، فضای دانشگاه ها هنوز آن طورکه باید با شرایط دوران بعد از انقلاب هماهنگ و هم سو نگشته بود. از این رو، امام خمینی رحمهم الله فرمان انقلاب فرهنگی را صادر کردند. در پی صدور این فرمان، برای تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی و ضرورت ایجاد تحول در دانشگاه ها، ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد.

این ستاد برای ایجاد بازوی اجرایی قوی برای سازمان دهی و نظارت بر وضعیت مدیریت دانشگاه ها، شورای عالی جهاد دانشگاهی را تشکیل داد. این شورا نیز در شانزدهم مرداد ماه سال 1359، جهاد دانشگاهی را تأسیس کرد و از آن روز، جهاد دانشگاهی زیرنظر ستاد انقلاب فرهنگی، و بعدها شورای عالی انقلاب فرهنگی فعّال است.

پُل بین دانشگاه و جامعه

براساس تعریفی که در اساس نامه جهاد دانشگاهی آمده، این نهادْ پُلی میان دانشگاه و جامعه است. عمده ترین هدف جهاد دانشگاهی در حال حاضر، عینیتْ بخشیدن به آرمان های انقلاب اسلامی در سطح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، تحقق اهداف انقلاب فرهنگی، گسترش گرایش دینی و مذهبی در بین دانشجویان، توسعه فنّاوری با بهره گیری از نیروهای متخصص داخلی برای حذف وابستگی های علمی ـ فرهنگی، و استقرار نظام آموزش عالی مبتنی بر ارزش های اسلامی در سطح دانشگاه هاست.

وظایف جهاد دانشگاهی

طبق مصوّبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اساس نامه جهاد دانشگاهی، این سازمانْ نهادی است عمومی، غیردولتی و زیر نظرشورای عالی انقلاب فرهنگی که از لحاظ اداری دارای شخصیتی مستقل است. در این اساس نامه، به وظایف جهاد دانشگاهی اشاره شده است که گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها، توسعه امور فرهنگی، تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی در برنامه ریزی برای قشر جوان، ایجاد امکانات نشر و تألیف، انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای، حمایت از دانشجویان و پژوهش گران جوان، و توجه به اشتغال فارغ التحصیلانْ به عنوان مجموعه ای از وظایف جهاد دانشگاهی به چشم می خورد. جهاد دانشگاهی در سه حوزه آموزشی، فرهنگی و پرورشی به صورت عمده فعالیت دارد که هر کدام از این حوزه ها، شاخه های متعددی دارند.


کتاب و کتاب خوانی

توجه به کتاب و کتاب خوانی، یکی از سرفصل های مهم فعالیت های فرهنگی جهاد دانشگاهی است. به این منظور، این نهاد از سال 1362، تولید و انتشار کتاب را با هدف های کمک به دانشجویان برای دست یابی به منابع علمی، و ایجاد ارتباط با استادانی که آثار خود را از طریق امکانات جهاد دانشگاهی در اختیار جامعه دانشگاهی کشور قرار دهند، آغاز کرد. این نهاد به منظور پر کردن خلأ موجود در زمینه تولید کتاب، به تشکیل گروه های آموزشی پرداخت و با توجه به نیازهای دانشجویان و پیشنهادهای استادان و محققانْ به تألیف و ترجمه کتاب های درسی دانشگاهی پرداخت.


جهاد دانشگاهی در کلام امام رحمهم الله

جهاد دانشگاهی، محصول مستقیم انقلاب اسلامی ماست و هدف آن، پیش رفت مراکز علمی و گسترش کمّی و کیفی تحقیقات در دانشگاه هاست. این نهاد با اعتقاد به این که تحقیقات، پشتوانه و اساس توسعه و رشد فنّاوری ملی است، گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها را در سطح جامعه، در سرلوحه برنامه های خود قرار داده است. حضرت امام خمینی رحمهم الله دراین باره می فرماید: «مهم ترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی، و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصص است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به شرق و غرب درآمده و نشان داده اند که می توانند کشور را روی پای خود نگه دارند».

به ادامه مطلب بروید


نقد کتاب

نقد کتاب، یکی از برنامه های جهاد دانشگاهی در دانشگاه هاست و واحدهای جهاد در دانشگاه ها، نقد و بررسی کتاب را به طور مرتّب در دستور کار خود قرار داده اند. این واحدها، با برپایی جلسه هایی با استادانِ نویسنده و دعوت از نویسندگان کتاب ها و تشکیل میزگرد، به نقد و بررسی کتاب ها می پردازند. علت این کار هم این است که آن ها معتقدند که دانشگاه محل بحث و پژوهش ونقد و نظر است و در غیر این صورت، تفاوتی میان دانشگاه و مقطع دبیرستان نخواهد بود.طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اساس‌نامه جهاد دانشگاهی، این سازمان نهادی است عمومی، غیردولتی و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی که از لحاظ اداری دارای شخصیتی مستقل است. در این اساس‌نامه، به وظایف جهاد دانشگاهی اشاره شده است که گسترش تحقیقات و شکوفایی استعداد‌ها، توسعه امور فرهنگی، تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی در برنامه‌ریزی برای قشر جوان، ایجاد امکانات نشر و تألیف، انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای، حمایت از دانشجویان و پژوهش‌گران جوان و توجه به اشتغال فارغ‌التحصیلان؛ به‌عنوان مجموعه‌ای از وظایف جهاد دانشگاهی به چشم می‌خورد. جهاد دانشگاهی در سه حوزه آموزشی، فرهنگی و پرورشی به‌صورت عمده فعالیت دارد که هرکدام از این حوزه‌ها، شاخه‌های متعددی دارند.
• توجه به کتاب و کتاب‌خوانی، یکی از سرفصل‌های مهم فعالیت‌های فرهنگی جهاد دانشگاهی است. به این منظور، این نهاد از سال ۱۳۶۲ش، تولید و انتشار کتاب را با اهدافی از قبیل کمک به دانشجویان برای دست‌یابی به منابع علمی و ایجاد ارتباط با استادانی که آثار خود را از طریق امکانات جهاد دانشگاهی در اختیار جامعه دانشگاهی کشور قرار دهند، آغاز کرد. این نهاد به‌منظور پر کردن خلأ موجود در زمینه تولید کتاب، به تشکیل گروه‌های آموزشی پرداخت و با توجه به نیازهای دانشجویان و پیشنهادهای استادان و محققان، به تألیف و ترجمه کتاب‌های درسی دانشگاهی همت گماشت.

• نقد کتاب، یکی از برنامه‌های جهاد دانشگاهی در دانشگاه‌هاست و واحدهای جهاد در دانشگاه‌ها، نقد و بررسی کتاب را به‌طور مرتب در دستور کار خود قرار داده‌اند. این واحد‌ها، با برپایی جلسه‌هایی با استادان نویسنده و دعوت از نویسندگان کتاب‌ها و تشکیل میزگرد، به نقد و بررسی کتاب‌ها می‌پردازند. علت چنین کاری هم این است که دانشگاه محل بحث و پژوهش و نقد و نظر است و در غیر این صورت، تفاوتی میان دانشگاه و مقطع دبیرستان نخواهد بود.
• جهاد دانشگاهی، محصول مستقیم انقلاب اسلامی ماست و هدف آن، پیشرفت مراکز علمی و گسترش کمی و کیفی تحقیقات در دانشگاه‌هاست. این نهاد با اعتقاد به این‌که تحقیقات، پشتوانه و اساس توسعه و رشد فناوری ملی است، گسترش تحقیقات و شکوفایی استعداد‌ها را در سطح جامعه، در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است. حضرت امام خمینی (ره) در این باره می‌فرمایند: «مهم‌ترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه‌جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصص است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به شرق و غرب درآمده و نشان داده‌اند که می‌توانند کشور را روی پای خود نگه دارند.»
• مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) نیز درمورد جهاد دانشگاهی فرموده‌اند: «مجموعه شما [جهاد دانشگاهی] یک حرفی زد که بحمدالله این حرف، امروز تقریباً در کشور ثابت شده است. جهاد دانشگاهی از اول خواست بگوید که نیروهای مؤمن، حزب‌الهی، انقلابی و کمربستگان انقلاب آن‌چنان که دشمن می‌خواهد وانمود کند، عبارت نیستند از یک عده مردمی که از دانش، معرفت، تخصص و تجربه تهی هستند.» معظم‌له هم‌چنین در جای دیگری فرموده‌اند: «تاکنون، کارنامه درخشان جهاد دانشگاهی نیز بیانگر آن است که این نهاد، تجلی‌گاه تعهد و فرهنگ ناب در محیط‌های علمی بوده است و نام جهاد، همواره با تبلور فرهنگ، معنویت و حفظ اصول و ارزش‌های متعالی عجین بوده است.»


ادامه مطلب

طبقه بندی: عمومی، 
دنبالک ها: حوزه،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 10 مرداد 1393 توسط aj mn
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  

  • paper | فیس چت | کانون زبان انگلیسی