تبلیغات
جهان یکه نگار - ولادت امام حسین و حضرت ابو الفضل

جهان یکه نگار
 

bahar22

كد پرواز پرندگان

روز پاسدار و جانباز بر محافظین انقلاب اسلامی مبارک باد

پدید آورنده : ، صفحه 25 پاسداری به معنای نگهبانی، نگهداری، مراقبت و محافظت می باشد و پاسدار کسی را می گویند که برای محافظت از شی ءمورد نظر، با تمام وجودش به نگهبانی و حراست بپردازد.

× پاسداری وظیفه ای است که وجدان هر انسانی او را به نحوی موظف می کند که به آنچه بیشتر علاقه دارد، بیشتر پاسداری کند.

× بنابراین، پاسداری که می خواهد از انقلابش نگهداری کند و بالاترین غریزه ها که همانا غریزه مذهب است او را به این راه کشانده است، بی گمان می بایست نه تنها از جان و مال و آبرو و اندیشه خود مایه بگذارد که از زن و فرزند و عزیزان خویش نیز در این راه مقدّس صرف نظر کند.

× پاسداران انقلاب مقدّس اسلامی ما از برادران عزیز پاسدار گرفته تا ارتشیان مخلص و تا بسیجیان جان بر کف و تا تک تک افراد متعهّد این ملّت پا برجا و استوار آنچنان نگهبانی و محافط از انقلاب می کنند که دشمنان تا دندان مسلح ما - با آن همه گستردگی و فزونی و آن همه نقشه ها و نیرنگها و توطئه ها - به دست و پا افتاده اند و به قول خودشان اکنون دیگر نه راه پس دارند و نه راه پیش.

انقلاب همچون سیلی بنیان کن، ریشه آنها را از زمین بر می کند و چنان پیشروی دارد که از هزاران فرسنگ نوای دلربای اللّه واحد، خمینی قائد از زبان فلسطینی دربند، لبنانی در میدان رزم، سودانی در تظاهرات خیابانها، مراکشی در درگیری با دژخیمان و هر مستضعفی در گوشه و کنار جهان به گوش می رسد و تا این انقلاب برپا است، به کوری چشم حسد ورزان، دشمن باید جای دیگری غیر از این جهان برای خود در نظر بگیرد و دوستان باید از حرارت آن امیدی بیشتر کسب کنند که با آن امید کاخ ستمگران را بر سرشان واژگون نموده، حکومت عدل الهی را جایگزین حکومتهای بیدادگر و جابر نمایند.

پس عزیزان، ما چه وظیفه ای داریم؟

× حال که درخت انقلاب را فرزندان مخلص این کشور اسلامی با دادن خون به ثمر رسانده اند، نباید گذاشت لحظه ای پژمرده شود و از این روی، چاره ای جز آبیاری آن نیست، تا آنگاه که ریشه هایش در زمین مستحکم شود و سایه اش بر سراسر گیتی بگسترد.

هان ای پاسدار اسلام!

ما همان وظیفه ای را که اولین پاسدار اسلام حضرت حسین بن علی علیه السلام برای ما تعیین کرده است، راه پاسداری از اسلام برای خود تعیین کرده ایم.

حسین ع در برابر ظالمان زمان ایستاد ما هم باید بایستیم.

حسین ع دست ذلّت به یزیدیان نداد، ما هم نباید بدهیم.

حسین ع از خون خود و جوانان و اصحاب و خویشانش گذشت.

ما هم برای ادامه راه خونین حسینع باید از خون خود و عزیزان خود سرمایه گذاری کنیم و زیر لوای حسینع که امروز بدست رهبر معظم انقلاب برافراشته شده است، به مبارزه و پیکار با فتنه انگیزان ادامه دهیم، تا ان شاء اللّه با این پاسداری به احدی الحسینین دست یابیم و در هر صورت پیروزی از ما است.

در جستجوی حقیقت

یکی از گرایش های اصیل که در سرشت انسان ریشه دارد، کشش و جاذبه اش به سوی حقیقت می باشد، در واقع آدمی بطور فطری جویای حقایق می باشد و هرچه این جنبه از وجود انسان بیشتر پرورش داده شود، به همان اندازه برای درک حقایق، دفاع از حق و حق گویی انبساط بیشتری می یابد.

این انگیزه نیرومند درونی سبب می گردد بشر پرده های جهل و بی خبری را کنار بزند و از تاریکی های نادانی به روشنایی معرفت و حقیقت برسد و به رشد معنوی و فکری نایل گردد، در تعالیم اسلامی به رشد و پرورش این میل مقدّس درونی توجه شایانی شده است. در نظام تربیتی این آیین، توجه به بصیرت و حقیقت و پرهیز از آفات آن جایگاه ویژه ای دارد.

جویندگی و کشف حقیقت، بذل توجه و دقت در کسب حقایق، تسلیم و خضوع در برابر حق، پرهیز از جدال منفی، مراعات حق