تبلیغات
جهان یکه نگار - حسابداری

جهان یکه نگار
 

bahar22

كد پرواز پرندگان

 

معرفی  رشته حسابداری :

مقدمه

حسابداری، ركن اصلی نظام اطلاع رسانی مالی و اقتصادی هر جامعه به شمار می رود.

پاسخگویی در عرصه اقتصاد و در عرصه ی زمانی میسر است كه اطلاعات معتبر و شفاف در اختیار قرار گیرد حسابداران با تامین و ارزیابی اطلاعات مالی معتبر به تصمیم گیرندگان برای انتخاب و تصمیمات اقتصادی آگاهانه و استفاده بهینه از منابع، افزایش بهره وری كمك شایانی می كند.

رشته ی حسابداری دارای دروسی از جمله: اصول حسابداری 1و2 كه در آن اصول و ثبت رویدادهای مالی بررسی می شود.

سازمان و مدیریت: كه در تاریخ زندگی اجتماعی انسان كمتر فعالیتی به اندازه اداره سازمانها اهمیت داشته زیرا انسان با اداره بهتر انواع سازمانهای اجتماعی از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و كنترل فعالیت های افراد با صرف حد اقل هزینه افزایش می دهد.

حسابداری شركت ها : با هدف تاكید یر جنبه های كاربردی و شرایط محیطی به بررسی و عملكرد شركت های تضامنی و نسبی و سهامی با توجه به قانون مالیات و سایر قوانین موضوعه كشور است.

مفاهیم و روش های آماری: كه از تركیب و تلفیق تعاریف مختلف آمار و توصیف مشاهدات تجربی و احتمالی و استدلال استنباطی توصیفی را ممكن می سازد.

حسابداری صنعتی: كه استفاده از آن برای دستیابی به بهای تمام شده ی محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده جهت بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی كشور ضروری می باشد، به عبارت دیگر سود باید از تقلیل بهای تمام شده به دست آید از طریق افزایش بهای فروش تا زمینه رقابت ایجاد گردد.

ریاضیات امور مالی: برای رفع بسیاری از مشكلات فرهنگی اقتصادی اجتماعی از ریاضیات استفاده می شود و باری تعیین اغلب اقلام مجهول و نا مشخص  مثل پیش بینی نرخ تورم یا نرخ بسیاری از معادلات با متغیر ها و درجات مختلف استفاده می شود.

انجام دادن یك عمل و حتی خود داری از یك عمل، مستلزم تصمیم گیری و لازمه ی تصمیم گیری، آگاهی است. برای آگاهی باید اطلاعات موجود درباره ی موضوع تصمیم را گرد آوری و اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود؛ و بر اساس این اطلاعات، تصمیمات مختلفی را می توان نسبت به یك موضوع گرفت، تعیین و آثار و نتایج هر یك را ارزیابی كرد. در این صورت، تصمیمی كه در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود.

یك سیستم حسابداری فارق از اندازه و نوع آن، مانند هر سیستم دیگری از مجموعه ای از عوامل كه نظام ارتباطی مشخصی دارند تشكیل می شود. مهمترین عامل و یا در واقع، عامل مسلط در هر سیستم حسابداری، نیروی انسانی شاغل در آن است كه یك سیستم را موفق یا نا موفق می كند. نیروهای انسانی شاغل در سیستم های حسابداری دستگاه های مختلف و یا به عبارت دیگر حسابداران در معنای عام، علاوه بر درستكاری، امانت و پشتكار باید از تخصص، مهارت و تجربه لازم برای ایفای وظایف و مسئولیت هائی كه برعهده برعهده می گیرند را برخوردار باشند. میزان تخصص و مهارت لازم برای پرداختن به كار حسابداری بر حسب نوع، سطح شغل، وظایف و مسئولیت ها، مشاغل، اندازه و نوع عملیات مؤسسات، متفاوت است.اما در هر حال، آموختن حسابداری یكی از شرایط لازم برای كسب تخصص و مهارت در حسابدرای است.

حسابداری در سطوح و در دوره های مختلفی آموزش داده می شود كه از دوره های كوتاه مدت آموزش قبل و ضمن خدمت برای كارمندان ساده حسابداری تا دوره های تخصصی دانشگاهی و حرفه ای برای حسابداران متخصص دامنه دارد. در عین حال دانشجویان و متخصصان رشته های علمی دیگری نظیر اقتصاد،بازرگانی و مدیریت،حسابداری را به عنوان یكی از دروس لازم برای احراز تخصص فرا می گیرند. یكی از نیازهای مبرم برای آموختن و آموزش حسابداری در هر یك از دوره ها و در هر یك از سطوح، فراهم بودن كتب ومطالب درسی متناسب است.

یك كتاب درسی حسابداری هنگامی مناسب است كه برحسب هدف های آموزشی هر دوره،موضوعات  مورد نیاز را به ترتیب تقدم و تأخر منطقی با توضیح كافی بیان نماید تا فراگیری مطالب را تسهیل و جریان یادگیری را هدایت كند و در عین حال زمینه لازم برای مطالعات  تكمیلی را فراهم آورد.

از جمله كتاب های لازم برای دوره های مختلف آموزش حسابداری، كتب حسابداری پایه است. 

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  

  • paper | فیس چت | کانون زبان انگلیسی